Projekt "Nie pozwolimy zapomnieć!"

W ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn otrzymało dotację w wysokości 5000 zł na działania związane z rozwojem działalności stowarzyszenia. W ramach dotacji zostanie zakupiony komputer drukarka, materiały papiernicze, program księgowy do prowadzenia księgowości oraz zostanie wydany folder promujący stowarzyszenia i jego dotychczasowe działania. Również członkowie Stowarzyszenia zostaną przeszkoleni odnośnie aspektów prawnych działalności organizacji pozarządowych.