O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn Dzwon powstało dzięki zaangażowaniu mieszkańców Leszczyn. Jego członkowie biorą czynny udział w porządkowaniu starego cmentarza w Leszczynach (porządkują groby oraz zlikwidowali dzikie wysypisko na cmentarzu). Większość członków stowarzyszenia w ciągu ostatnich miesięcy naprawiała zdewastowane nagrobki, sadziła krzewy, przyczyniała się do odświeżenia ogrodzenia, brała udział w tworzeniu ścieżki dydaktycznej, tworzyła broszurki o ludziach spoczywających na starym cmentarzu. Bardzo ważne są także działania dotyczące sprowadzenia dzwonu „Maria” do Leszczyn z niemieckiej miejscowości Elze (dzwonu zrabowanego podczas wojny przez Niemców). Członkowie stowarzyszenia prowadzą obecnie rozmowy z przedstawicielem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prezesem Fundacji Kronenberga odnoście sfinansowania wymontowania dzwonu w Elze, jego przewiezienia oraz montażu w Leszczynach.Stowarzyszenie koncentruje się głównie na działaniach związanych z lokalną.

Stowarzyszenie składa się z 15 członków - którzy działają na rzecz lokalnej społeczności. Są to ludzie z potencjałem w wieku od 30 do 70 lat, którzy poświęcają swój czas oraz nabyte w pracy zawodowej umiejętności. To ludzie wrażliwi na problemy innych oraz świadomi tego jak ważne jest nasze dziedzictwo. Należą do nas m. in. radny, księgowa, nauczyciele, informatyk, emeryci, osoba z doświadczeniem w pracy III sektora. Nasi członkowie chcą by młode pokolenie poznało swoich przodków, aby ludzie, którzy przyczynili się do rozwoju naszej miejscowości nie odeszli w zapomnienie. Dla nas nie ma dla nich rzeczy niemożliwych zarówno do realizacji w Polsce, jak i za granicą. Ich postawa sprawiła, że powstało stowarzyszenie, bo wiemy, że w ten sposób można zdziałać więcej i skierować działania do szerszej grupy odbiorców.