Władze

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

PREZES: Krzysztof Kluczniok

WICEPREZES: Mieczysław Kowalczyk

SKARBNIK: Maria Grzymska

SEKRETARZ: Bożena Sarna

CZŁONEK ZARZĄDU: Eugenia Wiatrak

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Stefan Palarz

Emil Kurpanik

Romuald Gajewicz