Nie pozwolimy zapomnieć!

Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn DZWON realizuje projekt "Nie pozwolimy zapomnieć!".  Dzięki dofinansowaniu kwotą 5000 złotych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie wyposażyliśmy nasze stowarzyszenie w sprzęt komputerowy w postaci laptopa wraz z oprogramowaniem finansowo-księgowym oraz drukarki, a także zapewniliśmy niezbędne do funkcjonowania stowarzyszenia materiały biurowe. Środki te pozwolą również na przygotowanie folderu prezentującego naszą organizację i jej statutowe cele. Dystrybucja folderów wśród lokalnej społeczności oraz rozpropagowanie informacji o powstaniu stowarzyszenia w lokalnej prasie pozwoli nam dotrzeć do szerokiego kręgu osób, które mogą być zainteresowane uczestnictwem w działaniach stowarzyszenia, a dotąd nie wiedziały o jego istnieniu.

Całkowita wartość projektu to 5900 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Operatorami konkursu są Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny Ramża.