Projekt "Jesteśmy stąd"

Nasze stowarzyszenie wygrało dotację w ramach programu Działaj Lokalnie IX na realizację projektu: „Jesteśmy stąd” w kwocie 5200,00 zł. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.08.2015r. do 31.12.2015r. Działania projektowe są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców dzielnicy Leszczyny dotyczące kultywowania wiedzy i tradycji o regionie i dalszej dbałości o miejsca pamięci.

Więcej szczegółów na ten temat w dziale Projekty