W ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn otrzymało dotację w wysokości 5000 zł na działania związane z rozwojem działalności stowarzyszenia. W ramach dotacji zostanie zakupiony komputer drukarka, materiały papiernicze, program księgowy do prowadzenia księgowości oraz zostanie wydany folder promujący stowarzyszenia i jego dotychczasowe działania. Również członkowie Stowarzyszenia zostaną przeszkoleni odnośnie aspektów prawnych działalności organizacji pozarządowych.

Członkowie stowarzyszenia oraz inne mieszkańcy dzielnicy nadal aktywnie pracują na starym cmentarzu, porządkują, grabią liście. Przybywa także dużo odnowionych grobów - potomkowie zmarłych coraz bardziej mobilizują się i bardziej dbają o swoich przodków. Zdążyliśmy także odnowić wejście główne na cmentarz - piaskowanie bramy. W dalszych planach odnowienie Bożej Męki.